Nabídka mentorů

Ján Košturiak

Pracovní pozice/oblast činnosti: poradce a kouč pro podnikatele a manažery v oblasti inovací, strategického managementu, organizace podniku a průmyslového inženýrství.                                                  

Vlastní profil: Ján Košturiak vystudoval strojírenskou technologii, dlouhodobě spolupracoval s výzkumnou společností Fraunhofer IPA Stuttgart, s níž založil   společný podnik IPA Slovakia. V Německu vyučoval předmět simulace výrobních systémů a pracoval na vývoji simulačního systému PlantSimulation a 3D skenování IQvolutions. Založil Podnikatelskou univerzitu, je členem zemědělského družstva Agrokruh a spolupracuje s inovačními sítěmi Red Button, Nadace ZET nebo Inovato.
Zabývá se inovacemi a podnikáním, spolupracoval s desítkami známých společností například na vývoji 3D tištěného eBiku, nemocničních lůžek Linet, světelných systémů OMS Lighting, kondenzační jednotky Honeycomb, řepkového oleje Flavio, sociálně - podnikatelské komunity s lidmi na okraji společnosti Dobrý pastýř aj.

Nabízí mentoring v jazycích: slovenština/angličtina


Radka Pittnerová

Pracovní pozice: Konzultant v oblasti přípravy a řízení vědeckých projektů

Vlastní profil:

Pro to, abych mohla svým klientům nabízet kvalitní podporu, jsem v průběhu své kariéry vyzkoušela na vlastní kůži vše, co souvisí s prací ve vědě a přípravou a řízením projektů. Měla jsem to štěstí, že úplně první projekt, který jsem psala, byl do šestého Rámcového programu se sedmi zahraničními partnery a kromě toho, že jsem s ním uspěla, jsem ho rovnou i koordinovala. To byla neocenitelná škola, kterou jsem prošla hned na začátku své poradenské kariéry. Pak následovaly vlastní zkušenosti s dalšími projekty, jejich psaním, řízením, financováním, administrativou. Mám zkušenosti jako hodnotitel českých i mezinárodních programů. Důvod proč tohle všechno dělám je ale především práce s klienty a tak kromě mentoringu při přípravě a řízení projektů, dílčích specifických konzultací souvisejících často s financováním vědy se věnuji také organizaci akcí od seminářů a konferencí po vědecké popularizační akce pro veřejnost. Mohu tedy nabídnout dobrou znalost systému, v kterém se budoucí vědec bude pohybovat, racionální myšlení, které je aplikovatelné ve všech výzkumných oborech a především pozitivní přístup. Ten je důležitý hlavně v situacích, kdy začínající vědec zjistí, že svět vědy není vždycky jednoduchý a „uživatelsky přátelský“. Proto není lepší motto vystihující můj přístup k práci než velmi specifický citát z Briana „Always Look on the Bright Side of Life“.

Nabízí mentoring v jazycích: čeština / angličtina

Zvláštní požadavky na menteeho : Ideálně student doktorského studia nebo student magisterského studia se zájmem o kariéru ve vědě a nadšením pro své výzkumné téma.


Věra Staňková

Pracovní pozice/oblast činnosti: publicistka, školitelka, organizátorka

Motto: Člověk, který tvrdí, že něco nejde, by neměl rušit člověka, který to dělá

Co dělám / jaké zkušenosti mohu nabídnout: více na www.kespart.com

 • píšu, zejména novinářské texty
 • zajišťuji PR pro firmy a organizace
 • tvořím marketingové a komunikační strategie
 • poskytuji poradenství v oblasti médií a komunikace
 • školím a trénuji, zejména prezentační dovednosti/ úspěšně s kůží na trh aneb jak budovat vlastní obraz na veřejnosti
 • organizuji firemní akce, workshopy a semináře
 • řídím projekty

Vlastní profil:

Věra Staňková (1966) vystudovala fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 pracovala deset let v médiích, zejména v České televizi a Českém rozhlase, kde měla možnost vyzkoušet si různé podoby novinářské profese (redaktorka, moderátorka, editorka, scénáristka a režisérka dokumentárních pořadů, vedoucí tvůrčí skupiny). Po roční zkušenosti na tiskovém odboru ministerstva zahraničí ČR a čtyřleté spolupráci s Moravskou asociací podnikatelek a manažerek založila v roce 2004 spolu s Hanou Katrňákovou společnost KESWICK PARTNERS s.r.o., ve které zúročila své dosavadní mediální a marketingové zkušenosti. V této činnosti pokračuje samostatně od roku 2009 pod názvem KESWICK PARTNERS COMMUNICATION, zabývá se konzultační a školící činnosti v oblasti PR a marketingu, médií a komunikace, řídí a organizuje akce a projekty. Spolupracuje s firmami, univerzitami a institucemi, průběžně se věnuje psaní a fotografování, scenáristice a režii včetně kulturních a sportovních galashow. Je spoluautorkou motivační knihy Úspěšně s kůží na trh (2010) a knihy Jízda přes Kočičí hlavy o herečce Zdeně Herfortové (2015). Od roku 2000 je členkou Rotary klubu Brno City (prezidentka klubu 2010-11), kde se věnuje charitě a projektům na podporu talentovaných studentů, je členkou Spolku MINERVA 21. Žije v Brně.

Nabízí mentoring v jazycích: čeština/ angličtina

Zvláštní požadavky na menteeho: chuť, cíl, podnikavost


Pavla Břusková

Pracovní pozice/oblast činnosti: prezidentka Národní klastrové asociace

Vlastní profil:

Pavla BŘUSKOVÁ is a graduate from the Pedagogical Faculty of the Ostrava University and a postgraduate from the Philosophical Faculty of the Charles University in Prague. She received the title of PaedDr. from the Philosophical Faculty of the Palacky University in Olomouc and graduated from Master's Degree in Industrial Restructuring and Reconversion of the Region of the Technical University of Ostrava/Ecole des Mines Nancy, France. She has been engaged in the cluster concept development in the Czech Republic since 2002. From 2005 – 2010 she was the CEO of the Regional Development Agency in Ostrava, since 2010 she has been the President of the National Cluster Association and in 2011-2015 the member of a research team at the Centre of Applied Economic Research, FaME, Tomas Bata University in Zlin. She has taken part in a number of European cluster and innovation projects and acts as a cluster expert and consultant internationally.

Studentům mohu nabídnout vedení v celé škále témat od mapování přirozených klastrů přes facilitaci klastrových iniciativ po rozvoj klastrových organizací, jejich management a governance, metodiku klastrových politik a celkový význam spolupráce v klastrech pro oborovou a územní konkurenceschopnost.

Nabízí mentoring v jazycích: čeština, angličtina, nevylučuji ani ruštinu

Zvláštní požadavky na menteeho: opravdový zájem o téma klastrů, schopnost studovat zdroje a komunikovat v anglickém jazyce, ochota pokračovat v praktickém nebo vědeckém uplatnění v oblasti klastrů


Markéta Hrozová

Pracovní pozice: ředitelka UMŠ Qočna, mateřská dovolená

Vlastní profil:

Nabízím v rámci mentoringu zkušenosti nabyté z rozmanitých pracovních zkušeností, pozitivní přístup k životu, své umění naslouchat. Respektuji osobnost každého jedince, uplatňuji rovný přístup. Těším se na Vás!

Motto: Žij tady a teď, nejlépe jak to jde v daný okamžik.

Nabízí mentoring v jazycích: český jazyk, anglický jazyk


Mgr. Daniela Sobieská

Pracovní pozice: právnička, v současné době RIS3 manažer Zlínského kraje

Životní motto (mám osobně dvě):

1. Není nic horšího, než když Tě porazí vlastní strach.
2. Nemůžeš zářit, pokud máš v duši tmu.

Vlastní profil: Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu v Brně, právnickou fakultu.

PRÁVNÍK

Po ukončení studia jsem 10 let pracovala jako právník ve správě služeb zaměstnanosti a současně jsem se stala členem legislativní rady Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této době jsem byla také lektorkou v oblasti pracovního práva a současně jsem vedla pracovněprávní poradnu při Úřadě práce ve Zlíně. V rámci tohoto působení jsem měla možnost se dostat k prvním projektům v rámci předvstupních fondů PHARE. Projektové řízení mne velmi oslovilo, proto jsem také začala aktivně v této oblasti pracovat ještě na Úřadě práce ve Zlíně.

Souběžně jsem ale působila a dodnes působím i v rodinné firmě, kterou založil můj otec již v roce 1991. Odtud jsem získala zkušenosti s řízením obchodní společnosti a postupně rozšiřovala své praktické zkušenosti v oblasti obchodního práva. Časem jsem se uplatnila jako externí poradce v několika dalších obchodních firmách.

V současné době řídím na UTB Radu pro komercionalizaci.

MANAŽER

V roce 2004 mne oslovila nabídka tehdejšího rektora UTB ve Zlíně pana prof. Sáhy, který na univerzitní půdě začal budovat infrastrukturu na podporu star-upů (vytvoření zázemí podnikatelského inkubátoru) a podporu spolupráce výzkumu s průmyslovou praxí. Přešla jsem na tyto projekty a během jednoho roku jsme připravila projekt založení Technologického inovačního centra s.r.o. jako společný projekt Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati. Společnost vznikla v květnu 2015 a od té doby do srpna 2018 jsem tuto společnost řídila jako jednatelka, ale vedla jsem i přípravu všech jejich projektů.

Nejvíce mne ale bavila a stále baví práce se začínajícími podnikateli – mladými lidmi, kterým předávám nejen osobní a manažerské zkušenosti, ale i právní rady. Oni mne obohacují svým entuziasmem a nadšením pro věc.

Nejvíc manažerských dovedností jsem si vybudovala při mém devítiletém působení v Handball clubu Zlín, z.s. – je to jako řídit pytel blech bez motivace.

PROJEKŤÁK

Radost z velkých projektů – té jsem se ale nikdy nevzdala. Zejména u investičních projektů je vidět přínos této práce a tím i osobní zadostiučinění.

Mám dvě děti – a to je také velká škola života.

Studentům mohu nabídnout:

 •           odborné právní poradenství, pokud chce někdo připravovat vlastní podnikání
 •           předávání manažerských zkušeností a zkušeností z formálního a neformálního řízení lidí
 •           zkušenosti se slaďování rodinného a pracovního života
 •           zkušenosti z projektového řízení

Nabízí mentoring v jazycích: český jazyk

Pro studenty Proč se stát menteem?

Co Vám může mentoring přinést?

 • příležitost nahlédnout do reálného pracovního prostředí českých i mezinárodních firem a organizací
 • aktivní zapojení do reálných projektů
 • získání zkušeností od úspěšné osoby z praxe oboru, který Vás zajímá
 • provázení při práci, možnost být veden, vyzkoušet si reálné činnosti a rozvíjet tak své zkušenosti a schopnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, získání zajímavé položky do životopisu
 • možnost odborné konzultace a zpětné vazby pro Vaše vlastní projekty
 • zdroj kontaktů
 • usnadnění přechodu ze školního do reálného prostředí a života a vytvoření povědomí o trhu práce v daném odvětví

Nástroje, které můžete během  mentoringu využívat:

 • Stínování - mentorovaný se stane "stínem" mentora, doprovází a pozoruje při pracovních aktivitách
 • Spolupráce a vedení při zapojení do reálných projektů na pracovišti
 • Odborná konzultace - týkající se práce, oboru, zaměření
 • Konzultace odborné práce - i to může být doplňkovou činnosti, student může s mentorem konzultovat například svou závěrečnou práci

Jak se do programu zapojit?

 • Prohlédněte si nabídku mentorů – jejich požadavky na mentorovaného, nástroje mentoringu, které by rádi využívali atd. Pokud si z nabídky vyberete, vyplňte přiložený formulář se základními údaji (Přihláška do programu Mentoring JC UTB - mentee.docx) a zašlete spolu s Vašim životopisem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Dbejte na pravdivost i atraktivnost zadaných dat - právě toto je první krok, kterým máte možnost mentora přesvědčit, že si má pro spolupráci vybrat právě Vás.
 • Možnost přihlásit se do mentoringu můžete kdykoli během akademického roku.
 • Všechny Vámi zaslané podklady pošleme mentorovi a ten si Vás po nastudování materiálů, pozve na osobní pohovor. Poté se rozhodne, zda se stane Vašim mentorem či ne.
 • Pokud projdete úspěšně osobním pohovorem a mentor si Vás vybere, čeká Vás uzavření dohody o mentoringu. Jedná se o třístrannou dohodu mezi mentorem, mentorovaným a UTB. Nedílnou součástí bude také Váš individuální plán spolupráce – zvolené nástroje mentoringu, četnost setkání, který tvoříte společně s mentorovaným.
 • Samotné mentorování (březen - květen ) nebo (září - listopad) 2019.
 • Součástí dohody o mentorování je i dohoda o pravidelném hodnocení spolupráce. Koordinátor programu Vás vždy k tomuto hodnocení po předem určené době vyzve (zpravidla 1 x za měsíc). Hodnocení je písemné a stačí napsat pár vět.
 • Po uplynutí sjednaného období je mentorování ukončeno. Obě strany na závěr vyplní hodnotící dotazník. Pokud budou obě strany chtít, mohou v mentorování pokračovat již bez záštity Job Centra UTB.


 Pokud Vás tento program zaujal a máte nějaké další otázky týkající se mentoringu kontaktujte koordinátorku
 Ing. Záhorovskou
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 576 032 224).

Pro mentory Proč se stát mentorem?

Co Vám může mentoring přinést?

 • získání nového náhledu na Vaši práci očima studenta – nezaujatého pozorovatele, osoby zvenčí nezatížené stereotypy
 • možnost předávání zkušeností
 • možnost stát se pro někoho vzorem, být inspirací
 • další osobnostní rozvoj
 • rozvoj vůdčích schopností
 • možnost vyzkoušet si roli trenéra, motivátora, průvodce
 • zvýšení prestiže firmy
 • zviditelnění firmy, organizace – na webových stránkách projektu, rozšíření povědomí o Vašich činnostech mezi potencionálními zaměstnanci i klienty

Pokud jste se rozhodli do programu zapojit, čeká Vás následující?

 • Kontaktujte koordinátorku programu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 576 032 224), která Vám představí možnosti aktivity Mentoring.
 • Vytvořte si vlastní medailonek (krátké představení sebe a své firmy), který bude zveřejněn na webu pro studenty.
 • Po zveřejnění Vašeho medailonku si studenti mohou vybírat mentora. (zpravidla v průběhu měsíce února – května).
 • Jako mentor máte možnost vlastního výběru mentorovaného. U přihlášeného studenta si můžete prověřit jeho vhodnost a zájem na základě dodaného CV, motivačního dopisu a následně osobního pohovoru.
 • Společně s Vaším vybraným menteem uzavřete dohodu o mentoringu. Jedná se o třístranou dohodu mezi mentorem, mentorovaným a UTB. Nedílnou součástí bude také Váš individuální plán spolupráce – zvolené nástroje mentoringu, četnost setkání, který tvoříte společně s mentorovaným.
 • Samotné mentorování.
 • Součástí dohody o mentorování je i dohoda o pravidelném hodnocení spolupráce. Koordinátor programu Vás vždy k tomuto hodnocení po předem určené době vyzve (zpravidla 1 x za měsíc, dle délky mentorování). Hodnocení je písemné a stačí napsat pár vět. Po dohodě můžeme poskytnout hodnocení Vašeho mentorování od mentorovaného i Vám.
 • Po uplynutí sjednaného období je mentorování ukončeno. Obě strany na závěr vyplní hodnotící dotazník. Pokud budou  obě strany chtít, mohou v mentorování pokračovat již bez záštity Job Centra UTB.

Mentee = mentorovaný

Mentorovaným se může stát každý student, který má zájem pracovat intenzivní formou na svém rozvoji, projevuje zájem o rady a konzultace s mentorem, zapojuje se do projektů a takto aktivně pracuje na své budoucnosti. Mentee v průběhu mentoringu získává podporu a informace o možnostech řešení různých situací, úkolů a vychází ze zkušeností mentora.