Aktuality, novinky, články

Zásadní důvod, proč vás nezvou na pohovory

Odeslali jste desítky životopisů, ale pozvání na pohovor nepřišlo žádné? Nebo jen pár? Jinak jen „děkujeme“ nebo vůbec žádná odpověď? Nedivíme se, že vás to trápí, žere, štve… Bez pozvání na pohovory se nepohnete dál. Bez pozvání na pohovory práci nezískáte. S několika málo pozváními ji budete hledat příšerně dlouho…

A už je slyšíme – ty otázky a myšlenky, které se vám honí v hlavě…

Jak je to možný? Copak jsem k ničemu? Jsou snad všichni ostatní lepší, než já? Jsem pro ně moc stará? Moc mladý? Neumím toho snad dost? JAKÝ JE TEN DŮVOD???

V 90 % případů nejste tím důvodem, proč vás nezvou na pohovory!

JE TO VÁŠ ŽIVOTOPIS!

Z většiny životopisů se nedozvíme, co ti lidé umí, jaký je jejich potenciál, jakým přínosem pro pracovní tým na dané pozici mohou být.

Podobné zkušenosti mají personalisté a manažeři na celém světě. Drtivá část životopisů, které dostávají, o svých autorech NEŘÍKÁ VŮBEC NIC…  Jen z malého procenta (10% a méně) je možné něco vyčíst a posoudit, zda pozvat nebo nepozvat.

V jedné diskusi se objevilo: „Nechápu, proč by měl někdo pomáhat lidem psát životopisy. Vždyť je to naprosto triviální věc, napsat životopis umí snad každý!“ Skutečně, triviální? Umí to každý? Realita říká něco jiného – 90% lidí neumí napsat životopis, který by prezentoval to, co má…

Jak je to možné? 

Především nás to nikdo neučí – ve škole se učíme spoustu jiných, „důležitých“ věcí, ale jak si najít práci, jak si napsat životopis podle aktuálních trendů, na to není čas a prostor…

Pak přijde ten moment, kdy potřebujeme životopis. Co udělá většina lidí? Jde na internet. A tady – sláva! Šablony a vzory životopisů všude, kam se podíváš. Nasypeme tam data, tak pěkně, a pak jen Enter a je to! Za 10 minut mám životopis! A profil na pracovním portále k tomu! No to je paráda! Pošlo ho tam a tam a tam… a čekám… a čekám… a čekám….

Právě jste poslali ten nic neříkající životopis!!!

Samá statistická data. A kde jste vy? Kde je vaše hodnota, váš potenciál, váš přínos? Vaše jedinečnost a individualita?

Na druhé straně prochází personalista hromadu životopisů, mezi kterými je i ten váš. Podobný těm další jako vejce vejci. Většina těch životopisů, které dostal, je vytvořena ze šablon nebo vzorů z internetu. Data, samá data. A kde je ten člověk, kterého hledáme??? Takže, zase ne, tenhle taky ne… ups, to byl ten váš….

Spousta lidí si říká: „Kde jinde bych měla hledat ten správný vzor životopisu, než na pracovním portále?“ Kámen úrazu je v tom, že vzory a šablony jsou RYCHLÝM a SNADNÝM řešením. Ale fungují tyhle životopisy?

Je pod tou šablonou nebo vzorem někdo podepsán? Někdo, kdo vám řekne, jestli a proč tenhle životopisy funguje? Jak ví, že má vypadat právě takhle? Kolik lidí dostal na pohovory a na kolik? Jak rychle získali práci ti před vámi?

Pokud chcete skutečně získat práci a chcete ji rychle, potřebujete životopis, který opravdu funguje.

Životopis, který dostal stovky lidí na většinu pohovorů, a kteří díky němu získali práci za pár týdnů. Životopis, který o vás v pár vteřinách řekne, kdo jste, co umíte a znáte, jaká je vaše hodnota, váš potenciál a váš přínos. Který ukáže vaši jedinečnost a individualitu. Odliší vás a dostane vás na pohovory.

Potřebujete životopis, ve kterém najde personalista v pár vteřinách právě ty informace, které hledá. A které mu umožní dát váš životopis na hromádku ANO.

(Zdroj: Jana Bártíková, http://www.ziskamdobroupraci.cz/zasadni-duvod-proc-vas-nezvou-na-pohovory/)

Assessment centrum

Obecná charakteristika

 • Jedná se o metodu stále hojněji využívanou v personální praxi zejména při výběru do náročnějších pracovních funkcí.
 • Je to metoda, při níž jsou uchazeči ve skupině podrobováni modelovým situacím, řeší případové studie, účastní se týmové práce a prezentují výsledky své práce.
 • Modelové situace by měly pokud možno svým zaměřením odpovídat požadavkům pracovního místa, na které je uchazeč vybírán.
 • To vše probíhá za přítomnosti několika pozorovatelů jak ze strany pořadatelů AC, tak i zástupců podniku.
 • Kromě modelových situací často bývají zařazovány i psychodiagnostické metody.
 • V závěru by měli uchazeči dostat zpětnou vazbu od pozorovatelů (není to však pravidlem).
 • AC bývají většinou celodenní, můžeme se však setkat i s kratšími, několika hodinovými akcemi nebo naopak s AC dvoudenními.
 • Kromě AC, které je zařazováno v rámci výběrových řízení, se používá i tzv. development centre, které je určeno pro zmapování potenciálu pracovníků a plánování jejich dalšího rozvoje v rámci podniku.

 

Co se při AC sleduje

V rámci AC se sledují projevy uchazečů v jednotlivých aktivitách a kombinují se s výsledky psychodiagnostiky. Výčet pozorovaných charakteristik se vždy odvíjí od požadavků konkrétní pracovní pozice, na kterou jsou kandidáti vybíráni. Často to bývají:

 • aktivita
 • komunikační dovednosti
 • schonost týmové práce
 • manažerské dovednosti
 • přístup k řešení problémů
 • analytické schopnosti
 • disciplinovanost
 • odolnost vůči stresu

 

Jak na AC

Často se v souvislosti s AC setkáváme s otázkou, jak se v jeho průběhu chovat. Rozhodně dnes již neplatí, že ten, kdo se nejsilněji prosazuje, bude automaticky vybrán. Vždy je třeba brát v úvahu požadavky konkrétní pracovní pozice. Je také dobré vyhnout se nadměrné stylizaci, nejlépe většinou působí ti, kteří se chovají přirozeně.
Pro úspěšné zvládnutí AC je samozřejmě důležité získat informace o tom, jak AC probíhá. Jednak je možné využít doporučených zdrojů, jednak i referencí od těch, kteří již AC absolvovali. Ještě účinnější je však možnost AC si nanečisto vyzkoušet a získat zpětnou vazbu od pozorovatelů. Sledujte proto možnosti, které vám nabízí vaše univerzitní poradenské centrum, případně zkuste přímo absolvovat AC na zkoušku u některého z podniků, kde jsou uchazeči tímto způsobem vybíráni. Zajímavé nabídky také mívají poradenské firmy, které nabízí studentům semináře zaměřené na zvládání AC.

Užitečné odkazy a další informace:

Příprava na Assesment centrum

ASSESSMENT CENTRUM NA VLASTNÍ KŮŽI

Modelové Assessment Centrum si můžete na UTB vyzkoušet na vlastní kůži. Ve spolupráci s personální agenturou GRAFTON Recruitment s.r.o., která tyto výběrové techniky používá při své běžné praxi, Vám pomůžeme se připravit na skutečné výběrové řízení, tak že Vás teoreticky i prakticky provedeme ukázkovým - ASSESSMENT CENTREM. Více informací naleznete zde ve spodní části stránky.

Job interview

During the job interview, the candidate’s self-presentation and image are very important. At present, companies want to test the candidate before employing him/her, because the expenses related to the clerical work and training are getting higher.

An interview may take approximately 1 hour, so make sure you have sufficient amount of time. Each interview requires appropriate preparation. Attending a job interview without any preparation is highly unprofessional.

During a personal interview it is necessary to distinguish whether it is a job interview:

 • through a recruitment agency,
 • through a headhunting company (the so-called “head hunters” specializing in recruiting upper-level management candidates, in the event that the number of suitable candidates is limited and it is thus necessary to contact them directly),
 • taking place right in the company where you will meet an HR specialist or a manager of the company.

These interviews may have very similar sections, but all are extremely important in the selection process.

Job Interview Tips - Job Interview Questions and Answers (video)

Job Interview Tips - How to Prepare for a Job Interview (video)

How to deal with difficult people (video)

10 Best Job Interview Tips for Job-Seekers

 

 

 

 

Read more