Mentoring

Co je to mentoring?

Mentoring je profesionální vztah dvou osob – mentora (odborníka) a mentorovaného studenta. Jde o účinný způsob předávání zkušeností, rozvoje schopností a dovedností, možnost osobního rozvoje obou zúčastněných. Tento vztah, založený na vzájemné důvěře, je přínosem pro mentora i studenta.

Do mentoringu se mohou zapojit všichni, kdo chtějí pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji. Ke spolupráci zveme odborníky z praxe, kteří jsou ochotni předávat své zkušenosti, dovednosti a nápady. Zároveň zveme studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na své profesní budoucnosti a mají opravdový zájem o obor a spolupráci s mentorem.

Účastníkům vymezíme pouze základní strukturu spolupráce a hodnocení. Individuální plán spolupráce je založen na dohodě mentora a mentorovaného.

Účastníci mentoringu

Pro mentory – Proč se stát mentorem?

Pro studenty – Proč se stát menteem?

Nabídka mentorů

Tato aktivita je podporována z prostředků Staretegického projektu UTB ve Zlíně, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204.