Assessment centrum

Obecná charakteristika

 • Jedná se o metodu stále hojněji využívanou v personální praxi zejména při výběru do náročnějších pracovních funkcí.
 • Je to metoda, při níž jsou uchazeči ve skupině podrobováni modelovým situacím, řeší případové studie, účastní se týmové práce a prezentují výsledky své práce.
 • Modelové situace by měly pokud možno svým zaměřením odpovídat požadavkům pracovního místa, na které je uchazeč vybírán.
 • To vše probíhá za přítomnosti několika pozorovatelů jak ze strany pořadatelů AC, tak i zástupců podniku.
 • Kromě modelových situací často bývají zařazovány i psychodiagnostické metody.
 • V závěru by měli uchazeči dostat zpětnou vazbu od pozorovatelů (není to však pravidlem).
 • AC bývají většinou celodenní, můžeme se však setkat i s kratšími, několika hodinovými akcemi nebo naopak s AC dvoudenními.
 • Kromě AC, které je zařazováno v rámci výběrových řízení, se používá i tzv. development centre, které je určeno pro zmapování potenciálu pracovníků a plánování jejich dalšího rozvoje v rámci podniku.

 

Co se při AC sleduje

V rámci AC se sledují projevy uchazečů v jednotlivých aktivitách a kombinují se s výsledky psychodiagnostiky. Výčet pozorovaných charakteristik se vždy odvíjí od požadavků konkrétní pracovní pozice, na kterou jsou kandidáti vybíráni. Často to bývají:

 • aktivita
 • komunikační dovednosti
 • schonost týmové práce
 • manažerské dovednosti
 • přístup k řešení problémů
 • analytické schopnosti
 • disciplinovanost
 • odolnost vůči stresu

 

Jak na AC

Často se v souvislosti s AC setkáváme s otázkou, jak se v jeho průběhu chovat. Rozhodně dnes již neplatí, že ten, kdo se nejsilněji prosazuje, bude automaticky vybrán. Vždy je třeba brát v úvahu požadavky konkrétní pracovní pozice. Je také dobré vyhnout se nadměrné stylizaci, nejlépe většinou působí ti, kteří se chovají přirozeně.
Pro úspěšné zvládnutí AC je samozřejmě důležité získat informace o tom, jak AC probíhá. Jednak je možné využít doporučených zdrojů, jednak i referencí od těch, kteří již AC absolvovali. Ještě účinnější je však možnost AC si nanečisto vyzkoušet a získat zpětnou vazbu od pozorovatelů. Sledujte proto možnosti, které vám nabízí vaše univerzitní poradenské centrum, případně zkuste přímo absolvovat AC na zkoušku u některého z podniků, kde jsou uchazeči tímto způsobem vybíráni. Zajímavé nabídky také mívají poradenské firmy, které nabízí studentům semináře zaměřené na zvládání AC.

Užitečné odkazy a další informace:

Příprava na Assesment centrum

ASSESSMENT CENTRUM NA VLASTNÍ KŮŽI

Modelové Assessment Centrum si můžete na UTB vyzkoušet na vlastní kůži. Ve spolupráci s personální agenturou GRAFTON Recruitment s.r.o., která tyto výběrové techniky používá při své běžné praxi, Vám pomůžeme se připravit na skutečné výběrové řízení, tak že Vás teoreticky i prakticky provedeme ukázkovým - ASSESSMENT CENTREM. Více informací naleznete zde ve spodní části stránky.