Přijímací pohovor

Při přijímacím pohovoru je pro uchazeče velmi důležité jeho vystupování a image. V současné době se firmy snaží před přijetím zaměstnance dobře poznat, protože vynaložené náklady na administrativu a zacvičení se stále zvyšují.

Pohovor může trvat přibližně 1 hodinu, rezervujte si dostatek času. Každý pohovor si vyžaduje náležitou přípravu. Improvizace je neprofesionální.

Při osobním pohovoru je třeba rozlišovat, zda jde o přijímací pohovor:

  • přes personální agenturu,
  • přes headhunterskou společnost (jde o tzv. „lovce hlav“, kteří se specializují na vyhledávání vyšších vedoucích pozic, v případě, kdy existuje omezený počet vhodných kandidátů a kdy je potřebné je oslovit na přímo),
  • přímo ve společnosti, kde se setkáte s personalistou anebo přímo s manažerem dané firmy.

Tyto pohovory mají některé části velmi podobné, přesto každý z nich má své místo ve výběrovém procesu.

Příprava na přijímací pohovor

Pravidla přijímacího pohovoru

Související články:

Jak se připravit na pohovor

Jak uspět u výběrového řízení

Pohovor v Anglickém jazyce

Správné otázky na pohovor (video)

Ukázka záznamového archu - rozhovor s nadřízeným