Absolventské stáže


Absolventské stáže na UTB

Jste absolvent/ka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ?

Jste registrován/a na úřadu práce a stále hledáte práci?

Začněte svou kariéru absolventskou stáží na UTB.

Podmínky pro přijetí:
- absolvent UTB, termín SZZ 2016
- registrace na úřadu práce

Délka stáže: 2 měsíce; (září - říjen) 2017

Měsíční mzda: 10 000,- Kč

Pracovní doba: 20 hod./týden.

Stáže budou probíhat na jednotlivých součástech UTB.

V případě zájmu zašlete své CV spolu s motivačním dopisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Nezapomeňte dopsat o jakou nabízenou prac. pozici máte zájem, v případě více prac. pozic vyznačte prioritní.

Zájemci se mohou hlásit do 25. srpna 2017.

Pozice a počty míst budou postupně zveřejňovány.
Číslo stáže

Fakulta

Praxe na pozici

Místo výkonu činnosti

Počet míst

Náplň činnosti

Požadavky na absolventa

vedoucí stáže

1 FAI Asistent studijního oddělení Studijní oddělení 1 administrativní činnost základní znalost práce na PC doc. Ing. Jiří Vojtěšek Ph.D.
2 FAI Asistent propagačního oddělení Propagační oddělení 1 administrativní činnost základní znalost práce na PC doc. Ing. Marek Kubalčík Ph.D.
3 FAI Asistent oddělení pro spolupráci s praxí Oddělení pro spolupráci s praxí 1 administrativní činnost základní znalost práce na PC prof. Ing. Vladimír Vašek CSc.
4 REK Asistent Ekonomického oddělení Ekonomické oddělení 1 příprava a zpracování ekonomických podkladů, činnost v rámci EO  Absolvent FAME (Finance, účetnictví, podniková ekonomika) Ing. Hana Večeřová
 5 FHS Administrativní pracovník ústavu Ústav pedagogických věd 1 Operativní úkoly podle pokynů Absolvent oboru AJMP nebo NJMP Ing. Jitka Jašková
6 FHS Administrativní pracovník proděkana pro CŽV Oddělení proděkanů 1 Příprava a zpracování ekonomických podkladů a analýz  v rámci agendy CŽV a praxe absolvent FaME, spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti Ing. Jitka Jašková
7 KNI Informační pracovník Knihovna UTB 1 Úprava informačních systémů, správa dat. Absolvent bude pracovat na reálně nasazených aplikacích a získá zkušenosti s úpravou webových rozhraní informačních systémů pod vedením IT pracovníků Knihovny. Profil práce odpovídá především zaměření FAI. Požadovaná je znalost CSS a HTML, upřednostňovaná je znalost PHP a XSLT. Cit pro design není nutností, ale je výhodou. Ing. Lukáš Budínský
8 KNI Informační pracovník Knihovna UTB-prezenční studovna 1 poskytování informační služeb, správa fondu, reprografické služby příjemné vystupování, asertivní projev, základy angličtiny výhodou Mgr. Bc. Irena Jánská
9 KNI Informační pracovník Knihovna UTB 1 Stážista bude seznámen s fondem knihovny a se základními činnostmi, které knihovna vykonává. Zároveň bude obeznámen s fungováním univerzitního nakladatelství. Bude se podílet na zajištění chodu výpůjčních (prezenčních i absenčních) služeb knihovny a služeb nakladatelství. Komunikativní znalost anglického jazyka Mgr. Světlana Hrabinová
10 FT Administrativní pracovník

sekretariát děkana,

mezinárodní oddělení,

studijní oddělení,

ekonomické oddělení,

oddělení pro vědu a výzkum

5 vyřizování korespondence, práca s databázovými programi, plnění operativních úkolů, katalogizace aktivit akademických pracovníků ústavu Absolvent Fakulty managmentu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Bc. Silvie Vodinská
11 FT Referent mezinárodního oddělení Mezinárodní oddělení FT 2 pomoc při zajištění mezinárodních mobilit (přijíždějící, vyjíždějící studenti) Absolvent Fakulty managmentu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
12 FT Grafik Propagační oddělení FT 2 inzerce, bannery, plakáty, brožury, webové stránky Absolvent Fakulty multimediálních komunikací,  pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj RNDr. Iva Čermáková, Ph.D.
13 FT PR Specialista Propagační oddělení FT 2 texty brožur, webu, inzerce, rádiové spoty Absolvent Fakulty multimediálních komunikací, absolvent Fakulty managementu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj RNDr. Iva Čermáková, Ph.D.
14 FT Technolog pro výzkum a vývoj Fakulta technologická, budovy U1, U3,U15 18 práce v laboratořích, testování, zpracování a vyhodnocení analýz, měření fyzikálních a chemických vlastností materiálů, analýza struktury a složení materiálů, příprava výuky v laboratořích Absolvent Fakulty technologické, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Ředitelé ústavů, popř. jejich zástupci
15 FLKŘ Administrativní asistent/ka Ústav enviromentální bezpečnosti 1 Administrativní činnost spojená s agendou chodu ústavu, projektovou agendou a správou e-learningového systému   Práce s kancelářským balíkem, základní uživatelská dovednost práce s PC RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.
16 FLKŘ Asistent/ka ústavu Ústav ochrany obyvatelstva 1 administrativní a kancelářské práce na ústavu, znalost práce na PC (Word, Excel), práce s textem a literaturou, zabezpečení odborných stáží absovent/ka bc/mgr studia prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
17 FLKŘ Administrativní asistent/ka Studijní oddělení 1 Administrativní práce v rámci studijního oddělení Práce s kancelářským balíkem, základní uživatelská dovednost práce s PC Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.
18 FLKŘ Administrativní asistent/ka Děkanát 1 Administrativní práce v rámci činností děkanátu Práce s kancelářským balíkem, základní uživatelská dovednost práce s PC doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
19 FAME Asistent/ka sekretariátu ústavu, junior data analyst Ústav regionálního rozvoje,
veřejné správy a práva
1  zpracování  a třídění dokumentace a kontrola správnosti zadaných údajů, kopírovací práce, vkládání dat a zpracování databází a jejich základní analýza - grafické a tabulkové zpracování  pečlivost, odpovědnost, trpělivost, systematičnost, základní znalost práce s MS Excel a MS Word, při využití dalších specializovaných SW nástrojů zaučíme RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
20 FAME Výzkumný pracovník Ústav průmyslového inženýrství
a informačních systémů
1 literární rešerše z oblasti INDUSTRY 4.0 a vyhodnocování dotazníků z průmyslových firem absolvent studijního oboru Průmyslové inženýrství nebo Ekonomika a management + znalost statistických metod prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D.
21 REK Asistent/ka mezinárodního oddělení Mezinárodní oddělení UTB U13 1 Administrativní podpora mezinárodního odd. Spolehlivost, pečlivost, flexibilita, Angličtina na úrovni min. B2 Bc. Markéta Foldynová
22 REK Administrativní pracovník Oddělení investic 1 Práce v informačním systému SAP: zařazování majetku na podrozvahovou evidence, zakládání karet nedokončené investice, převody majetku v rámci UTB. Vypracování Zápisů o převzetí IM ve Wordu, zakládání a zatřiďování dokumentů, zajišťování podpisů, kopírování, pomocné práce. samostnatnost, práce na PC Excel, Word. IS SAP zaučíme. Ing. Pavel Blažek
23 REK Stážista na oddělení mezinárodního marketingu Oddělení mezinárodního marketingu, U11 1 Práce pro odd. mezinárodního marketingu dle pokynů nadřízeného. Marketingové aktivity směřující k zahraničnímu uchazeči o studium Anglický jazyk slovem i písmem na úrovni B2 Ing. Bc. Jana Školoudíková