Absolventské stáže


Absolventské stáže na UTB

Jste absolvent/ka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ?

Jste registrován/a na úřadu práce a stále hledáte práci?

Začněte svou kariéru absolventskou stáží na UTB.

Podmínky pro přijetí:
- absolvent UTB, termín SZZ: 2017, 2018
- registrace na úřadu práce

Délka stáže: 2 měsíce; (duben - květen) 2019

Měsíční mzda: 10 000,- Kč

Pracovní doba: 20 hod./týden.

Stáže budou probíhat na jednotlivých součástech UTB.

V případě zájmu zašlete své CV spolu s motivačním dopisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Nezapomeňte dopsat, o jakou nabízenou pracavní pozici máte zájem. V případě zájmu o více pracovních pozic vyznačte, prosím, prioritní.

Zájemci se mohou hlásit do 26. března 2019.

Pozice a počty míst budou postupně zveřejňovány.
 FakultaPraxe na poziciMísto výkonu činnosti (ústav, úsek)Počet místNáplň činnostiPožadavky na absolventaVedoucí praxe
1 FAI Referent Studijní oddělení 1 administrativní činnost spojená s přijímacím řízením základní znalost práce na PC doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
2 FAI Referent Propagační oddělení 1 administrativní činnost spojená s tvorbou výroční zprávy základní znalost práce na PC doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
3 FAI Referent Oddělení pro spolupráci s praxí 1 administrativní činnost spojená s projekty základní znalost práce na PC prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
4 REK Asistent/ka Oddělení mezinárodního marketingu 1 administrativní činnost zaměřená na mezinárodní marketing UTB základní znalost práce na PC, angličtina na úrovni B2 výhodou Ing. Bc. Jana Školoudíková
5 REK Asistent/ka Organizační oddělení 1 pomoc ve spisovně UTB, zápis dokumentů, příprava podkladů pro skartační řízení apod.  ekonomické vzdělání, pečlivost, psaní na PC, diskrétnost Ladislava Bobálová
6 REK Asistent/ka Organizační oddělení 1 pomoc při přípravě a realizaci VZ, skenování, zakládání dokumentů ekonomické vzdělání, pečlivost, psaní na PC, diskrétnost Ing. Lenka Kubíková
7 KUTB Informační pracovník Knihovna UTB 1 kontrola, třídění, úprava dat z repozitáře knihovny  znalost práce s PC, znalost práce s tabulkovým procesorem (Excel) Ing. Ivan Masár
8 KUTB Informační pracovník Knihovna UTB 1 Stážista bude seznámen s fondem knihovny a se základními činnostmi, které knihovna vykonává. Zároveň bude obeznámen s fungováním univerzitního nakladatelství. Bude se podílet na zajištění chodu výpůjčních (prezenčních i absenčních) služeb knihovny a služeb nakladatelství.   Komunikativní znalost anglického jazyka, časová flexibilita, znalost práce na PC Mgr. Světlana Hrabinová, Ph.D.
9 KUTB Informační pracovník oddělení fondů Knihovna UTB 1 Refereční služby uživatelům - podíl na zajištění chodu služeb knihovny ve studovně, kontrola prezenčního fondu. Další činnosti dle aktuální potřeby.  Komunikativní znalost anglického jazyka, znalost práce na pc, samostatnost.  Mgr. Eliška Navrátilová DiS.
10 REK Administrativní pracovník Ekonomické oddělení 1 příprava a zpracování ekonomických podkladů, činnost v rámci EO   FAME (Finance, účetnictví, podniková ekonomika) Ing. Hana Večeřová
11 REK Administrativní pracovník Mezinárodní oddělení 1 Pomocné administrativní práce spojené s agendou mobilit a zahraničních studentů; vyřizování korespondence, práce s databázemi  Spolehlivost, pečlivost, AJ na úrovni B2, práce s MS Office Mgr. Bc. Pavel Býček
12 FT Administrativní pracovník  práce na všech součástech děkanátu: především sekretariát děkana, ekonomické oddělení, oddělení pro vědu a výzkum  2 vyřizování korespondence, práce s databázovými programy, plnění operativních úkolů, katalogizace aktivit akademických pracovníků ústavu  Absolvent Fakulty managmentu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj  Bc. Silvie Vodinská
13 FT Referent studijního oddělení práce na studijním oddělení 1 pomoc při zajištění agendy na studijním oddělení (vyřizování korespondence, archivace, plnění operativních úkolů) Absolvent Fakulty managmentu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Ing. Romana Halašková
14 FT Referent propagačního oddělení 

práce na propagačním oddělení

3 pomoc s organizací a zajištěním aktivit propagačního oddělení, promo akce (copywriting, focení, tvorba grafických podkladů apod.) Absolvent Fakulty multimediálních komunikací,  zkušenosti s produkcí a organizací akcí, práce s grafickými programy, copywriting, samostatnost, organizační schopnosti RNDr. Iva Čermáková, Ph.D.
15 FT Referent mezinárodního oddělení práce na mezinárodním oddělení 1 pomoc při zajištění agendy na mezinárodním oddělení (vyřizování korespondence, pomoc při organizaci akcí pro zahraniční studenty, příprava databází apod.) Absolvent UTB, aktivní  znalost Aj, komunikativní typ, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost Mgr. Martina Bučková, Ph.D.
16 FT Technolog pro výzkum a vývoj Fakulta technologická, budovy U1, U3,U15 3 práce v laboratořích, testování, zpracování a vyhodnocení analýz, měření fyzikálních a chemických vlastností materiálů, analýza struktury a složení materiálů, příprava výuky v laboratořích Absolvent Fakulty technologické, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Ředitelé ústavů, popř. jejich zástupci
17 FHS Administrativní pracovník Ústav pedagogických věd 1 Pomocná administrativní práce spojená s agendou ústavu  ekonomické vzdělání, spolehlivost, pečlivost, práce s MS office Ing. Adam Cejpek
18 FAME Asistent Děkanát, studijní odělení 2 ekonomické, studijní, administrativní a jiné pomocné práce  Práce s PC, MO Excel, PowerPoint, Word

doc. Tuček

doc. Pilík

Ing. Výstupová

19 FLKŘ Grafik a administrativní pracovník  úsek proděkana pro vnější vztahy a CŽV  1 Návrhy PR činností FLKŘ, tvorba grafiky, image a evant kampaně FLKŘ, marketingové aktivity  Pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost, znalost Aj Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
20 FLKŘ Asistent/ka ústavu Ústav ochrany obyvatelstva 1 Administrativní a kancelářské práce na ústavu, znalost práce na PC (Word, Excel), práce s textem a literaturou, zabezpečení odborných exkurzí, práce s tříděním BP a DP prací  Absovent/ka bc/mgr studia prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
21 FLKŘ Administrativní asistent(ka) Ústav environmentální bezpečnosti 1 Administrativní činnost spojená s agendou chodu ústavu, projektovou agendou a správou e-learningového systému  Práce s kancelářským balíkem, základní uživatelská dovednost práce s PC RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.
22 FLKŘ Administrativní asistent(ka) Děkanát 1 Administrativní činnost v rámci děkanátu FLKŘ  Práce OS Windows, základní uživatelská dovednost práce s PC doc. Ing. Tučková Zuzana, Ph.D.
23 REK Asistent referát CŽV 1 Administrativní činnost spojená s organizací kurzu českého jazyka pro cizince. (e-mailová komunikace se zájemci o kurz ČJ, administrativní podpora účastníků a vyučujících kurzu).
  • znalost AJ na úrovni B1 – pokročilý,
  • znalost Word, Excel, PowerPoint,
  • schopnost vyhledávat informace na internetu,
  • komunikativnost, zodpovědný přístup.
Ing. Ivana Pejřová, Ph.D.