Absolventské stáže


Absolventské stáže na UTB

Jste absolvent/ka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ?

Jste registrován/a na úřadu práce a stále hledáte práci?

Začněte svou kariéru absolventskou stáží na UTB.

Podmínky pro přijetí:
- absolvent UTB, termín SZZ 2015, 2016
- registrace na úřadu práce

Délka stáže: 2 měsíce; (duben - květen) 2016

Měsíční mzda: 10 000,- Kč

Pracovní doba: 20 hod./týden.

Stáže budou probíhat na jednotlivých součástech UTB.

V případě zájmu zašlete své CV spolu s motivačním dopisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Nezapomeňte dopsat o jakou nabízenou prac. pozici máte zájem, v případě více prac. pozic vyznačte prioritní.

Zájemci se mohou hlásit do 24. března 2017.

Pozice a počty míst budou postupně zveřejňovány.
Číslo stáže

Fakulta

Praxe na pozici

Místo výkonu činnosti

Počet míst

Náplň činnosti

Požadavky na absolventa

vedoucí stáže

 1 FHS Administrativní pracovník ústavu Ústav zdravotnických studií 1 operativní úkoly dle pokynů  absolvent oboru AJMP nebo NJMP  Ing. Jitka Jašková, tajemnice FHS
 2 FHS Administrativní pracovník ústavu Ústav pedagogických věd 1 operativní úkoly dle pokynů  absolvent oboru AJMP nebo NJMP  Ing. Jitka Jašková, tajemnice FHS
 3 FHS Administrativní pracovník EO Ekonomické oddělení 1 příprava a zpracování ekonomických podkladů, činnost v rámci oddělení  absolvent FaME, spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti  Ing. Jitka Jašková, tajemnice FHS
 4 FMK Pomocná síla Komunikační agentura 1 administrativní práce ekonomické zaměření Mgr. Josef Kocourek Ph.D. 
 5 FMK Asistent ústavu Ústav marketingových komunikací 1 administrativní pomoc ústavu základy anglického jazyka
pečlivost
spolehlivost
znalost MS Office, především Excel, Word
doc. Olga Jurášková, Ph.D.
 6 UNI Práce v laboratoři UNI-Čisté prostory 2 práce v laboratoři čistých prostor komunikativnost, svědomitost, pečlivost, spolehlivost, pracovitost Ing. Petra Čížová, Ph.D.
7 FAME Administrativní pracovník Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva  1 Administrativní činnost spojená s agendou chodu ústavu a zpracování databází v rámci projektové činnosti  Samostatnost, pečlivost, uživatelská znalost práce s MS Word a MS Excel, další specializovaný software IBM SPSS Statistics a ArcGIS zaučíme RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
8 FAME Administrativní asistent(ka)  Ústav managementu a marketingu 1 Administrativní činnost spojená s agendou chodu ústavu, projektové agendy a správou e-learningového systému, pomoc při přípravě SZZ základní uživatelská dovednost práce s PC, organizační dovednosti, samostatnost, znalost angličtiny vítána doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
9 FAME Asistent ústavu Ústav podnikové ekonomiky a Ústav statistiky a kvantitativních metod 1 Administrativní pomoc, příprava SVOČ, příprava konference FVVP, pomoc s přípravou státnic, zpracování rešerší a vědeckovýzkumná výpomoc. Samostatnost, ANJ na úrovni B2 Ing. Petr Novák Ph.D.
10 FAME Stáž v oblasti výzkumé činnosti  ÚPIaIS FAME 1 rešerše odborných vědeckých publikací z Web of Science  a dalších zdrojů  Student studijního oboru Průmyslové inženýrství, aktivní znalost angličtiny  ´

prof.Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

11 FAI Asistent studijního oddělení Studijní oddělení 1 administrativní činnost základní znalost práce na PC doc. Ing. Jiří Vojtěšek Ph.D.
12 FAI Asistent propagačního oddělení Propagační oddělení 1 administrativní činnost základní znalost práce na PC doc. Ing. Marek Kubalčík Ph.D.
13  FAI Asistent oddělení pro spolupráci s praxí Oddělení pro spolupráci s praxí 1 administrativní činnost základní znalost práce na PC prof. Ing. Vladimír Vašek CSc.
14 REK Asistent mezinárodního oddělení Mezinárodní oddělení UTB 1 administrativní podpora mezinárodního oddělení angličtina na úrovni min. B2, spolehlivost, pečlivost, flexibila Bc. Markéta Foldynová
15 REK Ekonom Ekonomické oddělení 1 výpomoc při zpracování ekonomických agend  absolvent FAME Ing. Hana Večeřová
16 REK Referent U3V Oddělení celoživotního vzdělávání 1 asistence při organizaci kurzů CŽV - mat.-techn. a organizační zajištění, akvizice, prezentace na webu UTB komununikační a organizační schopnosti,znalost práce PC samozřejmostí, grafické programy výhodou prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
17 REK Administravní pracovník Referát prorektora pro pedagogickou činnost 1 Administrativní práce v rámci oddělení prorektora pro pedagogickou činnost, příprava podkladů pro řízení kvality v oblasti vzdělávacích činností. ukončené VŠ vzdělání, uživatelská znalost práce s PC, spolehlivost prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
18 FT Administrativní pracovník práce na všech součástech děkanátu 5 vyřizování korespondence, práce s databázovými programi,
plnění operativních úkolů, katalogizace aktivit akademických pracovníků ústavu 
Absolvent Fakulty managmentu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Bc. Silvie Vodinská
19 FT Referent mezinárodního oddělení Mezinárodní oddělení FT 2 pomoc při zajištění mezinárodních mobilit (přijíždějící, vyjíždějící studenti)  Absolvent Fakulty managmentu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj doc. Ing. Roman Čermán, Ph.D.
20 FT Referent propagačního oddělení Propagační oddělení FT 2 inzerce, bannery, plakáty, brožury, webové stránky  Absolvent Fakulty multimediálních komunikací,  pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Ing. Lenka Veverková, Ph.D.
21 FT PR Specialista Mezinárodní oddělení FT 2 texty brožur, webu, inzerce, rádiové spoty  Absolvent Fakulty multimediálních komunikací, absolvent Fakulty managementu a ekonomiky, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Ing. Lenka Veverková, Ph.D.
22 FT Technolog pro výzkum a vývoj U1, U3, U15 18 práce v laboratořích, testování, zpracování a vyhodnocení analýz, měření fyzikálních a chemických vlastností materiálů, analýza struktury a složení materiálů, příprava výuky v laboratořích  Absolvent Fakulty technologické, pečlivost, organizační schopnosti, administrativní zdatnost,aktivní  znalost Aj Ředitelé ústavů, popř. jejich zástupci
23 Knihovna IT Specialista Knihovna UTB 1 Úprava informačních systémů, správa dat. Absolvent bude pracovat na reálně nasazených aplikacích a získá zkušenosti s úpravou webových rozhraní informačních systémů pod vedením IT pracovníků Knihovny.  Profil práce odpovídá především zaměření FAI. Požadovaná je znalost CSS a HTML, upřednostňovaná je znalost PHP a XSLT. Cit pro design není nutností, ale je výhodou. Ing. Lukáš Budínský
24 Knihovna Informační pracovník Knihovna UTB 2 Podíl na zajištění chodu informačních a výpůjčních služeb Knihovny UTB.  Samostatnost, ochota učit se novým věcem, komunikativnost, základní znalost anglického jazyka.  Mgr. Světlana Hrabinová
25 FLKŘ Asistent/ka Ústav ochrany obyvatelstva 1 administrativní práce ve prospěch ústavu, zabezpečení SZZ při sběru a třídění BP, zpracování podkladů ke stážím studentů Bc. a N Mgr. studia, příprava workshopu do projektu KEGA č. 018TUKE-4/2016 na měsíc září  2017.  Bc vzdělání, práce na PC - word, excel Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.
26 FLKŘ Administrativní asistent/ka Ústav enviromentální bezpečnosti 1 Administrativní činnost spojená s agendou chodu ústavu, projektové agendy a správou e-learningového systému Práce s kancelářským balíkem, základní uživatelská dovednost práce s PC RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.
27 FLKŘ Administrativní asistent/ka Děkanát FLKŘ 1 Administrativní činnost spojená s agendou chodu děkanátu a dále referátu vnějších vztahů, věda a výzkum, propagace, mezinárodní oddělení. Práce s kancelářským balíkem, základní uživatelská dovednost práce s PC doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
28 FLKŘ Asistent/ka ústavu Ústav logistiky 1 Administrativní a odborná činnost spojená s projektovou agendou (projekty OP VVV, OP PIK, příprava TA ČR, příprava GA ČR)Plnění zadaných úkolů, např. půjčování knih,
tvorba seznamu  a testování software, ad.
Práce s kancelářským balíkem, základní uživatelská dovednost práce s PC, flexibilita a znalost projektového managementu výhodou Ing. Martin Hart, Ph.D.