Veletrh pracovních příležitostí

Veletrh pracovních příležitostí na UTB ve Zlíně, který je pořádán Job Centrem UTB, ve spolupráci se Studentskou unií UTB. Veletrh je organizován během zimního semestru, zpravidla v měsíci listopadu.

Cílem veletrhu je zprostředkovat osobní kontakt studentů a absolventů UTB s firmami - potenciálními zaměstnavateli.

Veletrh Business days se odehrává přímo v prostorách UTB, tudíž studenti nemusejí nikam jezdit, pracovní nabídky přicházejí za nimi. Prostřednictvím Business days mají firmy možnost získat schopné studenty již v době jejich studia, a to dříve než jiné společnosti.

Studenti a absolventi se mohou s předstihem seznámit s jednotlivými vystavovateli prostřednictvím jejich online prezentace na našich webových stránkách, rámcově se tak zorientovat v aktuální nabídce jednotlivých společností a ke stánku si přijít pro bližší informace.

Více informací naleznete na www.businessdays.utb.cz