Inzerce

Vytvořili jsme pracovní portál, který umožňuje zaměstnavatelům přímou komunikaci se studenty.

Pracovní portál byl vytvořen za účelem zefektivnění toku informací a vzájmené komunikace všech subjektů na trhu práce. Na portále můžete inzerovat své pracovní nabídky, stáže či témata závěrečných prací on-line.

Benefity pro firmy a instituce

- okamžité zveřejnění inzerce pro studenty (absolventy) UTB

- možnost nalézt snadno potenciálního zaměstnance (studenta v posledních ročnících studia, čerstvého absolventa dle specifických požadavků apod.)

- možnost prezentovat firmu (video, články)