Pro studenty Proč se stát menteem?

Co Vám může mentoring přinést?

 • příležitost nahlédnout do reálného pracovního prostředí českých i mezinárodních firem a organizací
 • aktivní zapojení do reálných projektů
 • získání zkušeností od úspěšné osoby z praxe oboru, který Vás zajímá
 • provázení při práci, možnost být veden, vyzkoušet si reálné činnosti a rozvíjet tak své zkušenosti a schopnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, získání zajímavé položky do životopisu
 • možnost odborné konzultace a zpětné vazby pro Vaše vlastní projekty
 • zdroj kontaktů
 • usnadnění přechodu ze školního do reálného prostředí a života a vytvoření povědomí o trhu práce v daném odvětví

Nástroje, které můžete během  mentoringu využívat:

 • Stínování - mentorovaný se stane "stínem" mentora, doprovází a pozoruje při pracovních aktivitách
 • Spolupráce a vedení při zapojení do reálných projektů na pracovišti
 • Odborná konzultace - týkající se práce, oboru, zaměření
 • Konzultace odborné práce - i to může být doplňkovou činnosti, student může s mentorem konzultovat například svou závěrečnou práci

Jak se do programu zapojit?

 • Prohlédněte si nabídku mentorů – jejich požadavky na mentorovaného, nástroje mentoringu, které by rádi využívali atd. Pokud si z nabídky vyberete, vyplňte přiložený formulář se základními údaji (Přihláška do programu Mentoring JC UTB - mentee.docx) a zašlete spolu s Vašim životopisem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Dbejte na pravdivost i atraktivnost zadaných dat - právě toto je první krok, kterým máte možnost mentora přesvědčit, že si má pro spolupráci vybrat právě Vás.
 • Možnost přihlásit se do mentoringu můžete kdykoli během akademického roku.
 • Všechny Vámi zaslané podklady pošleme mentorovi a ten si Vás po nastudování materiálů, pozve na osobní pohovor. Poté se rozhodne, zda se stane Vašim mentorem či ne.
 • Pokud projdete úspěšně osobním pohovorem a mentor si Vás vybere, čeká Vás uzavření dohody o mentoringu. Jedná se o třístrannou dohodu mezi mentorem, mentorovaným a UTB. Nedílnou součástí bude také Váš individuální plán spolupráce – zvolené nástroje mentoringu, četnost setkání, který tvoříte společně s mentorovaným.
 • Samotné mentorování (březen - květen ) nebo (září - listopad) 2020.
 • Součástí dohody o mentorování je i dohoda o pravidelném hodnocení spolupráce. Koordinátor programu Vás vždy k tomuto hodnocení po předem určené době vyzve (zpravidla 1 x za měsíc). Hodnocení je písemné a stačí napsat pár vět.
 • Po uplynutí sjednaného období je mentorování ukončeno. Obě strany na závěr vyplní hodnotící dotazník. Pokud budou obě strany chtít, mohou v mentorování pokračovat již bez záštity Job Centra UTB.


 Pokud Vás tento program zaujal a máte nějaké další otázky týkající se mentoringu kontaktujte koordinátorku
 Ing. Záhorovskou
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 576 032 224).