Pro mentory Proč se stát mentorem?

Co Vám může mentoring přinést?

 • získání nového náhledu na Vaši práci očima studenta – nezaujatého pozorovatele, osoby zvenčí nezatížené stereotypy
 • možnost předávání zkušeností
 • možnost stát se pro někoho vzorem, být inspirací
 • další osobnostní rozvoj
 • rozvoj vůdčích schopností
 • možnost vyzkoušet si roli trenéra, motivátora, průvodce
 • zvýšení prestiže firmy
 • zviditelnění firmy, organizace – na webových stránkách projektu, rozšíření povědomí o Vašich činnostech mezi potencionálními zaměstnanci i klienty

Pokud jste se rozhodli do programu zapojit, čeká Vás následující?

 • Kontaktujte koordinátorku programu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 576 032 224), která Vám představí možnosti aktivity Mentoring.
 • Vytvořte si vlastní medailonek (krátké představení sebe a své firmy), který bude zveřejněn na webu pro studenty.
 • Po zveřejnění Vašeho medailonku si studenti mohou vybírat mentora. (zpravidla v průběhu měsíce února – května).
 • Jako mentor máte možnost vlastního výběru mentorovaného. U přihlášeného studenta si můžete prověřit jeho vhodnost a zájem na základě dodaného CV, motivačního dopisu a následně osobního pohovoru.
 • Společně s Vaším vybraným menteem uzavřete dohodu o mentoringu. Jedná se o třístranou dohodu mezi mentorem, mentorovaným a UTB. Nedílnou součástí bude také Váš individuální plán spolupráce – zvolené nástroje mentoringu, četnost setkání, který tvoříte společně s mentorovaným.
 • Samotné mentorování.
 • Součástí dohody o mentorování je i dohoda o pravidelném hodnocení spolupráce. Koordinátor programu Vás vždy k tomuto hodnocení po předem určené době vyzve (zpravidla 1 x za měsíc, dle délky mentorování). Hodnocení je písemné a stačí napsat pár vět. Po dohodě můžeme poskytnout hodnocení Vašeho mentorování od mentorovaného i Vám.
 • Po uplynutí sjednaného období je mentorování ukončeno. Obě strany na závěr vyplní hodnotící dotazník. Pokud budou  obě strany chtít, mohou v mentorování pokračovat již bez záštity Job Centra UTB.