Mentor

Mentorem se může stát osoba, která je schopna motivovat, být vzorem a vůdčí osobností, má chuť sama se dále rozvíjet, předávat své profesní zkušenosti a dovednosti, odborné rady či podnětné nápady.

Mentor působí jako vzor a pomáhá mentorovanému studentovi poznat vlastní potenciál a přivádí ho k zodpovědnosti, podněcuje k profesionálnímu chování, napomáhá k jeho kariérnímu růstu, k vytvoření bezpečného prostředí pro učení se a pro kladení dotazů.