Empatická komunikace

Register Back
Location:
Rektorát UTB U13, přízemí, místnost 161 (9:00-16:00)
Date:
2017/11/30
Deregister before:
2017/11/23
Organizer:
Job Centrum UTB
Category:
Workshop
Registered:
11 / 20

Anotace
Během kurzu zjistíte, jak si s ostatními lidmi lépe rozumět. Jaké jsou příčiny
vzájemného nepochopení a konfliktů. Jak lépe rozumět svým vlastním potřebám a
potřebám ostatních a nacházet způsoby, jak tyto potřeby navzájem propojit.

Obsah
· Příčiny neporozumění a konfliktů
· Jak rozvíjet emoční inteligenci
· Potřeby, o kterých nevíme
· Empatická komunikace v praxi

 

Lektor

Ing. Radek Drnovský

www.edutica.cz