Efektivní týmová spolupráce a komunikace v týmu

Zaregistrovat Zpět
Místo:
Rektorát UTB U13, 5.patro, místnost 549 (8:00-15:00)
Datum:
07.04.2017
Možnost odhlásit se do:
31.03.2017
Pořadatel:
Job Centrum UTB
Kategorie:
Workshop
Registrovaní:
15 / 24

Lektor: Ing. Radek Drnovský, manažer, lektor a facilitátor, www.edutica.cz

Anotace kurzu:

Poznejte, co je podstatné pro efektivní spolupráci v týmu. Zjistěte jak si vzájemně lépe naslouchat a současně sdělovat své názory. Naučte se pracovat se zpětnou vazbou a zvládat konfliktní situace v komunikaci.

Obsah:

· Práce v týmu a její výhody, jak drazí jsou „sólisté“

· Role v týmu, jak je poznat a využít

· Aktivity pro rozvoj týmové spolupráce s následnou reflexí

· Překážky v týmové spolupráci a jejich prevence

· Chyby v komunikaci, jejich příčiny a prevence

· Zpětná vazba, trénink přijímání a poskytování