Koučování pro doktorandy v ZS 2016/17

Zaregistrovat Zpět
Místo:
Kanceláře koučů
Datum:
19.09.2016
Možnost odhlásit se do:
12.09.2016
Pořadatel:
Job Centrum UTB
Kategorie:
Ostatní
Registrovaní:
0 / 8

Ztrácíte motivaci pro vědeckou práci? Potřebujete si srovnat myšlenky, jak pokračovat v disertaci? Přemýšlíte, jak napsat kvalitní publikaci? Potřebujete zlepšit řízení svého času? Anebo chcete posunout směrem k řešení jakékoliv jiné téma spojené s vaším doktorandským studiem či soukromím?

Nabízíme vám možnost spolupráce s koučem při hledání individuálních řešení vaší situace a při rozvoji ve vámi zvolené oblasti.
Kouč není trenér ani poradce, ale provází vás systematicky na cestě hledání pro vás vhodného řešení. Koučing nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení. Myšlenky mění ve skutečné činy a pomocí akčních kroků dosahuje reálné změny.
Samozřejmostí je utajení všech informací získaných od klientů.

Podmínky účasti: Ph.D. student jakékoliv fakulty na UTB v prezenční formě studia, vyplnění a odeslání přihlášky včetně tématu v daném termínu. Každý Ph.D. student se může koučování zúčasnit během svého studia pouze jednou!

Co: 5 schůzek s koučem ( 1 schůzka cca 45 minut)

Kdy: v průběhu zimního semestru 2016/17 (19. 9. – 16. 12. 2016)

Jednotlivé termíny koučování si každý účastník (doktorand) domlouvá s koučem individuálně.

Koučky:

  • Ing. Jana Matošková Ph.D., koučování bude probíhat v kanceláři na U2/307  - CV kouče zde Kouč_Matošková.pdf 
  • Mgr. Blanka Hudecová, ACC, koučování bude probíhat v kanceláři na adrese Boněcko I 273, 760 01 Zlín - Příluky - CV kouče zde Kouč_Hudecová.pdf 


Zájemci se musí hlásit přes Job Centrum, vyberou si kouče a nahlásí téma, které by chtěli řešit (např. téma spojené s disertací, osobní téma, případně téma pro osobní a pracovní rozvoj), vše zašlou na jobcentrum@utb.cz.
Po potvrzení přijetí do koučování si student prostřednictvím e-mailu domluví termín osobní schůzky přímo s koučkou.

V případě velkého zájmu ze strany Ph.D. studentů bude rozhodvat datum přihlášení.

Přihlaste se včas počet míst je omezen !

Samozřejmostí je zaručení utajení všech informací získaných od klientů.