Koučování pro doktorandy v LS 2015/16

Zpět
Místo:
Kanceláře koučů
Datum:
29.02.2016
Možnost odhlásit se do:
22.02.2016
Pořadatel:
Job Centrum UTB
Kategorie:
Ostatní
Registrovaní:
8 / 8

Ztrácíte motivaci pro vědeckou práci? Potřebujete si srovnat myšlenky, jak pokračovat v disertaci? Přemýšlíte, jak napsat kvalitní publikaci? Potřebujete zlepšit řízení svého času? Anebo chcete posunout směrem k řešení jakékoliv jiné téma spojené s vaším doktorandským studiem či soukromím?

Nabízíme vám možnost spolupráce s koučem při hledání individuálních řešení vaší situace a při rozvoji ve vámi zvolené oblasti.
Kouč není trenér ani poradce, ale provází vás systematicky na cestě hledání pro vás vhodného řešení. Koučing nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení. Myšlenky mění ve skutečné činy a pomocí akčních kroků dosahuje reálné změny.

Podmínky účasti: Ph.D. student jakékoliv fakulty na UTB v prezenční formě studia, vyplnění a odeslání přihlášky včetně tématu v daném termínu

Co: 5 schůzek s koučem ( 1 schůzka cca 45 minut)

Kdy: v průběhu letního semestru 2015/16 (8. 2. – 13. 5. 2016)

Jednotlivé termíny koučování si každý účastník (doktorand) domlouvá v koučem individuálně.

Koučky:

Ing. Jana Matošková Ph.D., koučování bude probíhat v kanceláři na U2/307  - CV kouče zde Kouč_Matošková.pdf (email: matoskova@fame.utb.cz)

Mgr. Blanka Hudecová, ACC, koučování bude probíhat v kanceláři na adrese Boněcko I 273, 760 01 Zlín - Příluky - CV kouče zde Kouč_Hudecová.pdf (email: hudecova@sivena.cz)

Zájemci se mohou hlásit přes web portál Job Centrum (https://jobcentrum.utb.cz), vyberou si kouče a nahlásí téma, které by chtěli řešit (např. téma spojené s disertací, osobní téma, případně téma pro osobní a pracovní rozvoj).

Výběr účastníků: v případě velkého zájmu ze strany Ph.D. studentů bude rozhodovat datum přihlášení

Po potvrzení přijetí do koučování pracovníkem Job centra budou kontaktovat prostřednictvím e-mailu kouče a domluví si osobní schůzku.

Přihlaste se včas, počet míst je omezen!!!

Samozřejmostí je zaručení utajení všech informací získaných od klientů.