EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE: Jak dosáhnout porozumění?

Zaregistrovat Zpět
Místo:
Rektorát UTB U13, 5.patro, učebna 540, 14:00-19:00
Datum:
04.04.2016
Možnost odhlásit se do:
28.03.2016
Pořadatel:
Job Centrum UTB
Kategorie:
Workshop
Registrovaní:
15 / 23

Na obsazené akce se můžete hlásit jako náhradníci. Kontaktujte Job Centrum na jobcentrum@utb.cz

Mnoho konfliktů pramení z toho, že lidé při komunikaci vyvolávají v druhé straně negativní emoce. Ta pak nevnímá obsah sdělení, ale reaguje pouze na jeho formu. Dalším problémem je takzvaný confirmation bias – tendence lidí primárně hledat potvrzení toho, co už si dávno myslí. To konflikty často ještě více vyhrocuje. Smyslem workshopu je předat návod, jak komunikační návyky předělat.

Lektor: Ing. Barbora Pečeňová, GrowJOB institute

Na workshopu se konkrétně dozvíte:

  • Jak emoce zatemňují lidské vnímání?
  • Jak se naučit aktivně naslouchat a díky tomu pochopit druhou stranu?
  • Jak naopak druhé straně vysvětlit svůj názor tak, aby ho přijala?
  • Jak proaktivně reagovat či říkat nepříjemné věci?
  • Jak se naučit přijímat negativní zpětnou vazbu a kritiku?
  • Jak se naučit konflikty brát konstruktivně tak, aby obě strany posouvaly?