Myšlenkové mapy a další nástroje kreativity pro jednotlivce i týmy

Zaregistrovat Zpět
Místo:
Rektorát UTB U13, 5.patro, učebna 540, 8:30-15:30
Datum:
11.03.2016
Možnost odhlásit se do:
04.03.2016
Pořadatel:
Job Centrum UTB
Kategorie:
Workshop
Registrovaní:
9 / 20

Anotace
Během kurzu poznáte hned několik metod rozvoje tvořivosti. Podrobně se věnujeme myšlenkovým mapám, i několika dalším metodám. Pochopíte jaké prostředí a jaké chování podporuje tvořivost jednotlivců i celého týmu. Zjistíte, jakým způsobem náš mozek přichází na nové nápady. Individuálně i v týmu si prakticky vyzkoušíte konkrétní nástroje a techniky rozvíjející tvořivost. Získáte schopnost vidět věci z nových úhlů pohledu a objevovat v nich nečekané souvislosti.

Obsah

  • tvořivost a její uplatnění v práci a životě
  • základní principy a doporučení tvorby myšlenkových map
  • první myšlenková mapa krok za krokem
  • jak s myšlenkovou mapou pracuje náš mozek
  • praktické aplikace myšlenkových map - učení, plánování, tvoření
  • specifika tvořivosti v týmu
  • jak vytvářet prostředí podporující tvořivost
  • nácvik praktického použití dalších metod kreativního myšlení (brainwriting, imaginární brainstorming, obrazové asociace, 6 klobouků)