Zásady a techniky používané při řešení problémů - část I

Zaregistrovat Zpět
Místo:
budova U13, míst.č. 550, (8:00 - 12:00 hod.)
Datum:
26.10.2015
Možnost odhlásit se do:
19.10.2015
Pořadatel:
Job Centrum UTB
Kategorie:
Workshop
Registrovaní:
9 / 10

Problémy jsou běžnou součástí našeho života. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technikami používanými v jednotlivých fázích řešení problémů a ukázat možnosti jejich aplikace, ať již v pracovním či soukromém životě. Pozornost je věnována technikám používaným při definování a analyzování problémů, tvůrčím technikám řešení problémů a technikám používaným při rozhodování.