Profesní diagnostika III

Back
Location:
Testování z domova, konzultace online
Date:
2021/04/29
Deregister before:
2021/04/22
Organizer:
Job Centrum UTB
Category:
Testing
Registered:
12 / 12

Na obsazené termíny se můžete hlásit jako náhradníci!

Každý student se může profesní diagnostiky zúčasnit během celého studia pouze jednou!

Pro koho je profesní diagnostika?

Diagnostika je vhodné pro studenty všech ročníků a absolventy UTB (do 2 let od ukončení studia), kteří se potřebují rozhodnout co dál, ujasnit si svoje cíle a priority, nebo se prostě jen dozvědět o sobě více.

Proč vyzkoušet profesní diagnostiku?

Poté, co prozkoumáte své dovednosti a nadání máte možnost se lépe rozhodnout, kam směřovat své kroky na pracovním trhu po ukončení studia. Ověříte si, zda vám více vyhovuje individuální práce či práce v týmu. Zda potřebujete kreativní prostředí či jistotu. Nakolik zvládáte odpovědnost. To vše vám může pomoci s rozhodováním v jakém oboru se poohlížet po zaměstnání či jaká profese vám bude vyhovovat. Možná vás to utvrdí v tom, co již víte,
ale mohou se vám otevřít též nové obzory. Lepší znalost svých slabých a silných stránek uplatníte i při různých typech pohovoru i jako impulz v osobním rozvoji.

Jak sestavení profilu probíhá?

První Vás čeká vyplňování dotazníků a testů, které trvá cca 2 hodiny.

Poté budou testy a dotazníky zpracovány a budete pozváni na zpětnou vazbu (trvá přibližně hodinu), která proběhne v termínech konzultací PhDr. Hřebíčka, v prostorách Akademické poradny UTB.

Jak se přihlásit?

Hlásíte-li se jako náhradníci, kontaktujte prosím naše Job Centrum na jobcentrum@utb.cz

UPOZORNĚNÍ: Vaše přihláška je závazná. Pokud jste přihlášeni a nemůžete se konzultace ze závažných důvodů zúčastnit, informuje nás co nejdříve na jobcentrum@utb.cz (nejpozději 24 hodin předem). Nabídneme Vaše místo náhradníkům, kteří to jistě ocení. Pokud tak neučiníte, nebude Vám již umožněn přístup na další akce pořádané JC, kde je potřeba registrace.