KURZ ODLOŽEN - Excel pro pokročilé

Back
Location:
Budova Rektorát U13, 5.patro, místnost 543 (9:00-16:00)
Date:
2020/03/27
Deregister before:
2020/03/20
Organizer:
Job Centrum UTB
Category:
Course
Registered:
12 / 12

Zaměření kurzu

Kurz je určen všem, kteří chtějí hlouběji proniknout do možností MS Excel a naučit se jej efektivněji využívat.

Po absolvování kurzu budete umět vytvářet jakkoli složité tabulky, různé typy grafů a atraktivně je formátovat. Budete umět pracovat s rozsáhlými seznamy dat, vytvářet si vlastní šablony a nástroje pro výrazné zefektivnění své práce.

Lektor: Ing. Vítězslav Šulc

Obsah kurzu

 • Prostředí aplikace a možnosti jeho přizpůsobení
  • Panel nástrojů Rychlý přístup a jeho doplnění užitečnými příkazy
  • Přizpůsobení pásu karet, vlastní karta a vlastní skupina příkazů
 • Pokročilé formátování buněk
  • Styly buněk
  • Vlastní formáty buněk a praktické příklady použití
  • Použití pravidel podmíněného formátování a správa pravidel
  • Tvorba vlastních pravidel podmíněného formátování
 • Způsoby adresování
  • Relativní, absolutní a smíšená adresace
  • Použití názvů buněk a oblastí, správa názvů
 • Vkládání vzorců a funkcí
  • Způsoby vkládání vzorců a funkcí
  • Vnořování funkcí
 • Užitečné funkce
  • Souhrnná funkce SUBTOTAL a její využití
  • Vyhledávací funkce - SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX,…
  • Statistické funkce - POČET, POČET2, COUNTIFS, MEDIAN,…
  • Logické funkce – KDYŽ, IFERROR, …
  • Funkce pro práci s daty – DNES, NYNÍ, NETWORKDAYS, DATUM, ROK, …
  • Textové funkce – ZLEVA, ZPRAVA, CONCATENATE, ČÁST
 • Pokročilé možnosti řazení a filtrování dat
  • Vlastní seznamy a řazení podle nich
  • Filtrování podle textových a číselných hodnot, barev, ikon
  • Použití složitějších kritérií filtrování dat a nástroj Rozšířený filtr
 • Datové nástroje a jejich využití
  • Převod textu do sloupců
  • Nástroj pro odebrání duplicit
  • Ověřování vstupních dat, vytvoření rozevíracího seznamu v buňce
 • Souhrny a automatické přehledy
  • Seskupení řádků a sloupců
  • Tvorba automatického přehledu
  • Vkládání souhrnů a jejich vnořování
 • Zámek listu a sešitu, sdílení sešitu
  • Možnost ochrany listu či sešitu uzamčením
  • Sdílení sešitu a práce s komentáři
  • Spolupráce v reálném čase
 • Kontingenční tabulky
  • Zdroj dat pro kontingenční tabulky a tvorba souhrnu s kontingenční tabulkou
  • Seznámení s prostředím a nástroji pro tvorbu kontingenční tabulky
  • Použití průřezů a časových os
  • Vložení a úpravy kontingenčního grafu
 • Vkládání grafů a grafických prvků na list
  • Pokročilé formátování grafů, kombinované grafy
  • Hypertextové odkazy textové, grafické a jejich možnosti
 • Makra
  • Účel a použití maker
  • Uživatelská tvorba maker ze záznamu
  • Způsoby spouštění makra