Jak si tu žijeme aneb Samostatný život osob s mentálním postižením

Zaregistrovat Zpět
Místo:
Budova FHS U18, 3.patro, místnost 301 (13:00-16:00)
Datum:
19.02.2019
Možnost odhlásit se do:
12.02.2019
Pořadatel:
Job Centrum UTB
Kategorie:
Workshop
Registrovaní:
16 / 17

Workshop bude zaměřen na seznámení se dvěma typy služeb, jejich specifikací a úskalími, a to sociálně-terapeutickou dílnou a chráněným bydlením, které zprostředkují erudovaní pracovnici těchto služeb. Stěžejní část je tvořena zejména bezprostředním předáním osobní zkušenosti 4 přednášejících osob s mentálním postižením o tom, co obnáší samostatný život, pracovní uplatnění, či jiné možnosti, pokud tomu tak nemůže být.

Účastníci budou seznámeni s:

-       Specifiky chráněného bydlení a sociálně-terapeutické dílny,

-       Osobními zkušenostmi osob s mentálním postižením,

-       S uplatnitelností na trhu práce u osob s MP,

-       S významnou rolí sociálně-terapeutické dílny jako prvku možného přechodu na volný/chráněný trh práce,

-       Chráněné bydlení jako výsledek procesu transformace a jeho význam v životě osob s MP,

-       Sebeobhajování osob s MP.

Externí lektor: Mgr. Jana Boráková

-       vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod